โต๊ะพับหน้าพลาสติกขาว

 

ติดต่อสอบถามได้ที่  เกวลิน (บี)

Email : kevalin54@gmail.com

Tel : 08-3429-1484

Fax : 02-044-8670

Line Id : 0834291484

 

โต๊ะพับหน้าพลาสติก ไฟเบอร์ พับได้ 

1. โต๊ะไฟเบอร์กลม พับได้ ขนาด 120 x 75 cm. ราคา 1,900 บาท

2. โต๊ะไฟเบอร์กลม พับได้ ขนาด 150 x 75 cm. ราคา 2,850 บาท

 

 

โต๊ะพับพลาสติกไฟเบอร์สีขาว HDPE ขาเหล็กพับเก็บได้


ขนาด 75*180*75 ซม. ราคา 1,800 บาท