โต๊ะโรงอาหาร

 

ติดต่อสอบถามได้ที่  เกวลิน (บี)

Email : kevalin54@gmail.com

Tel : 08-3429-1484

Fax : 02-044-8670

Line Id : 0834291484

ชุดโต๊ะโรงอาหารหน้าขาว

 โต๊ะโรงอาหารไม้ปาติเกิ้ล ปิดผิวด้วยฟอเมก้าขาว
ขาทำจากเหล็ก 1.2*1.2 นิ้ว เชื่อมติดเพิ่มชุดละ300บาท
 
โต๊ะ ขนาด 60*120*75 ซม.พร้อม ม้านั่งยาว 2 ตัว
ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 2,300 บาท
 
โต๊ะ ขนาด 60*150*75 ซม.พร้อม ม้านั่งยาว 2 ตัว
ขนาด 30*150*45 ซม ราคา 2,890 บาท
 
โต๊ะขนาด 60*180*75 ซม.พร้อม ม้านั่งยาว 2 ตัว
ขนาด 30*180*45 ซม ราคา 3,390 บาท
 
โต๊ะ ขนาด 75*120*75 ซม.พร้อม ม้านั่งยาว 2 ตัว
ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 2,590 บาท
 
โต๊ะขนาด 75*150*75 ซม.พร้อม ม้านั่งยาว 2 ตัว
ขนาด 30*150*45 ซม ราคา 3,390 บาท
 
โต๊ะ ขนาด 75*180*75 ซม.พร้อม ม้านั่งยาว 2 ตัว
ขนาด 30*180*45 ซม ราคา 3,690 บาท
 
 
 
 
 
ชื่อสินค้า : ชุดโต๊ะโรงอาหารหน้าไม้ระแนง/หน้าไม้ยางพารา
 
โต๊ะ ขนาด 60*150*75 ซม.
พร้อม ม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม.
ราคา 5,500 บาท

โต๊ะ ขนาด 60*180*75 ซม.
พร้อม ม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม.
ราคา 6,000 บาท


โต๊ะ ขนาด 70*150*75 ซม.
พร้อม ม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม.
ราคา 6,300 บาท

โต๊ะ ขนาด 70*180*75 ซม.
พร้อม ม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม.
ราคา 6,950 บาท
 
 
 
 
 
 
ชื่อสินค้า : ชุดโต๊ะโรงอาหารหน้าไม้ระแนง
 
 
โต๊ะ ขนาด 60*150*75 ซม. 
พร้อม ม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม.
ราคา 5,200 บาท

โต๊ะ ขนาด 60*180*75 ซม. 
พร้อม ม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม. 
ราคา 5,700 บาท

โต๊ะ ขนาด 70*150*75 ซม. 
พร้อม ม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม. 
ราคา 5,700 บาท

โต๊ะ ขนาด 70*180*75 ซม. 
พร้อม ม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม. 
ราคา 5,900 บาท
 
 
 
 
 
 
 
 
ชุดโต๊ะอาหารไม้ยางพารา เหล็ก ขนาด1x3 นิ้ว
 
โต๊ะ ขนาด 80 x 180 x 75 cm.= 1 ตัว
 
 ม้านั่ง ขนาด 40 x 180 x 45 cm.= 1 ตัว

เก้าอี้เดียว 38 x 38 x 45  x 85 cm. = 3 ตัว
 
 ราคา 6,500 บาท
 
 
 
 
 
 
 
 
ชุดโต๊ะโรงอาหาร หน้าสี / ขาเหล็กกลม พร้อม ม้านั่งคู่

 
ขนาด 60 x 120 x 75 cm. ราคา 2,890. บาท
ขนาด 60 x 150 x 75 cm. ราคา 3,390. บาท
ขนาด 60 x 180 x 75 cm. ราคา 3,990. บาท
ขนาด 60 x 200 x 75 cm. ราคา             บาท
ขนาด 75 x 120 x 75 cm. ราคา 3,090. บาท
ขนาด 75 x 150 x 75 cm. ราคา 3,990. บาท
ขนาด 75 x 180 x 75 cm. ราคา 4,290. บาท
ขนาด 75 x 200 x 75 cm. ราคา             บาท

 

 
 
 
 
 
โต๊ะโรงอาหารไม้ปาติเกิ้ล ปิดผิวด้วยฟอเมก้าขาว
โต๊ะ+เก้าอี้ขาพับได้  ขาทำจากเหล็ก 1.2*1.2 นิ้ว
 
โต๊ะ ขนาด 60*120*75 ซม.
พร้อม ม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม 
ราคา 2,300 บาท
 
โต๊ะ ขนาด 60*150*75 ซม.
พร้อม ม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม 
ราคา 2,890 บาท
 
โต๊ะ ขนาด 60*180*75 ซม.
พร้อม ม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม 
ราคา 3,390 บาท
 
โต๊ะ ขนาด 75*120*75 ซม.
พร้อม ม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม 
ราคา 2,590 บาท
 
โต๊ะ ขนาด 75*150*75 ซม.
พร้อม ม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม 
ราคา 3,390 บาท
 
โต๊ะ ขนาด 75*180*75 ซม.
พร้อม ม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม 
ราคา 3,690 บาท
 
 
 
 
 
 
 
โต๊ะโรงอาหารไม้ปาติเกิล ปูทับด้วยโฟเมก้าขาว หนา 25 มิล 
ขาทำจากเหล็ก 1.5*1.5 นิ้ว
 
โต๊ะ ขนาด 60*120*75 ซม.
พร้อม ม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม
ราคา 3,500 บาท

โต๊ะ ขนาด 60*150*75 ซม.
พร้อม ม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม
ราคา 3,590 บาท

โต๊ะ ขนาด 60*180*75 ซม.
พร้อม ม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม
ราคา 4,190 บาท

โต๊ะ ขนาด 75*120*75 ซม.
พร้อม ม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม
ราคา 3,290 บาท

โต๊ะ ขนาด 75*150*75 ซม.
พร้อม ม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม
ราคา 4,190 บาท

โต๊ะ ขนาด 75*180*75 ซม.
พร้อม ม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม
ราคา 4,390 บาท 
 
สามารถเพิ่มขนาดได้
 
  
 โต๊ะโรงอาหาร หน้าโฟเมก้าขาว
ขาตัวไอ / ขาคู่ ม้านั่งยาว ไม้ระแนง


โต๊ะ ขนาด 60*120*75 ซม.
รวม ม้านั่งไม้ระแนง 2 ตัว ขนาด30*120*45 ซม
ราคา 2,890 บาท

โต๊ะ ขนาด 60*150*75 ซม.
รวม ม้านั่งไม้ระแนง 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม
ราคา 3,390 บาท

โต๊ะ ขนาด 60*180*75 ซม.
รวม ม้านั่งไม้ระแนง 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม
ราคา 3,990 บาท

โต๊ะ ขนาด 75*120*75 ซม.
รวม ม้านั่งไม้ระแนง 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม
ราคา 3,190 บาท

โต๊ะ ขนาด 75*150*75 ซม.
รวม ม้านั่งไม้ระแนง 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม
ราคา 3,990 บาท

โต๊ะ ขนาด 75*180*75 ซม.
รวม ม้านั่งไม้ระแนง 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม
ราคา 4,890 บาท
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โต๊ะอาหารไม้ระแนง แผ่นใหญ่ ขนาด 4 นิ้ว
ขาทำจากเหล็ก 1.2*1.2 นิ้ว หนา 1 มม.
 
 
 
โต๊ะ ขนาด 60*120*75 ซม.
พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม.
ราคา 3,190 บาท
 
โต๊ะ ขนาด 60*150*75 ซม.
พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม.
ราคา 3,790 บาท
 
โต๊ะ ขนาด 60*180*75 ซม.
พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม.
ราคา 4,290 บาท
 
โต๊ะ ขนาด 75*120*75 ซม.
พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม.
ราคา 3,690 บาท
 
โต๊ะ ขนาด 75*150*75 ซม.
พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม.
ราคา 4,590 บาท
 
โต๊ะ ขนาด 75*180*75 ซม.
พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม.
ราคา 5,290 บาท
 
 
 
 
 
 
โต๊ะอาหาร ไม้เต็ง ขาเหล็ก 1.2*1.2 นิ้ว หนา 1.2 มม.
 
โต๊ะขนาด 60*120*75 ซม.
พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม
ราคา 4,490 บาท
 
โต๊ะ ขนาด 60*150*75 ซม.
พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม
ราคา 5,790 บาท
 
โต๊ะ ขนาด 60*180*75 ซม.
พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม
ราคา 5,990 บาท
 
โต๊ะ ขนาด 75*120*75 ซม.
พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม
ราคา 4,690 บาท
 
โต๊ะ ขนาด 75*150*75 ซม.
พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม
ราคา 6,490 บาท
 
โต๊ะ ขนาด 75*180*75 ซม.
พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม
ราคา 6,990 บาท
 
 
 


โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง แบบขาไขว้  เหล็ก 2x2 นิ้ว  

 โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง แบบขาเหลี่ยม เหล็ก 1*3 นิ้ว   

 โต๊ะโรงอาหารไม้เต็ง แบบขาคู่ เหล็ก 1.5*1.5 นิ้ว

หนา 1.2 มิล

 
โต๊ะ ขนาด 60*120*75 ซม.พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม
ราคา 6,800 บาท
 
โต๊ะ ขนาด 60*150*75 ซม.พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม
ราคา 7,690 บาท
 
โต๊ะ ขนาด 60*180*75 ซม.พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม
ราคา 7,990 บาท
 
โต๊ะ ขนาด 75*120*75 ซม.พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม
ราคา 7,290 บาท
 
โต๊ะ ขนาด 75*150*75 ซม. พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม
ราคา 8,290 บาท
 
โต๊ะ ขนาด 75*180*75 ซม.พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม
ราคา 8,690 บาท
 
 
 
  

 
 
โต๊ะโรงอาหาร ไม้ยางพาราเคลือบเงา
ขาเหล็ก 1.2 นิ้ว หนา 1 มิล พ่นดำ ขาตาย
 
โต๊ะ ขนาด 60*120*75 ซม.
พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม
ราคา 3,190 บาท
 
 โต๊ะ ขนาด 60*150*75 ซม.
พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม
ราคา 3,790 บาท  
 
โต๊ะ ขนาด 60*180*75 ซม.
พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม
ราคา 4,290 บาท
 
โต๊ะ ขนาด 75*120*75 ซม.
พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม
ราคา 3,690 บาท
 
 โต๊ะ ขนาด 75*150*75 ซม.
พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม
ราคา 4,590 บาท
 
 โต๊ะ ขนาด 75*180*75 ซม.
พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม
ราคา 5,290 บาท
 
 
 
 
 
 
โต๊ะโรงอาหารไม้ระแนง พร้อมเก้าอี้เดี่ยว
 
โต๊ะ ขนาด 60*120*75 ซม รวม เก้าอี้ 4 ตัว ราคา 3,500 บาท
 
โต๊ะ ขนาด 60*150*75 ซม. รวม เก้าอี้ 6 ตัว ราคา 4,700 บาท
 
โต๊ะ ขนาด 60*180*75 ซม. รวม เก้าอี้ 8 ตัว ราคา 5,900 บาท
 
โต๊ะ ขนาด 75*120*75 ซม. รวม เก้าอี้ 4 ตัว ราคา 3,800 บาท
 
โต๊ะ ขนาด 75*150*75 ซม. รวม เก้าอี้ 6 ตัว ราคา 5,500 บาท
 
 โต๊ะ ขนาด 75*180*75 ซม. รวม เก้าอี้ 8 ตัว ราคา 6,500 บาท 
 
(เก้าอี้เพิ่มตัวละ550 บาท)
 
 
 
 
 
 
โต๊ะอาหารไม้ยางพารา พร้อมเก้าอี้ 
ขาโต๊ะ และเก้าอี้ทำจากเหล็ก 1.2*1.2 นิ้ว หนา 1 มิล พ่นดำ ขาตาย
 

โต๊ะขนาด 60* 60*75 ซม. รวมเก้าอี้ 2 ตัว  ราคา 1,800 บาท

โต๊ะขนาด 60*120*75 ซม. รวมเก้าอี้ 4 ตัว ราคา 2,900 บาท

โต๊ะขนาด 75* 75*75 ซม. รวมเก้าอี้ 2 ตัว ราคา 2,100 บาท

 โต๊ะขนาด 75*120*75 ซม. รวมเก้าอี้ 4 ตัว ราคา 3,200 บาท 

เก้าอี้ไม้ยาง ขนาด 35*35*45 ซม.

เพิ่มเก้าอี้ ตัวละ 430 บาท

 

 

 

 โต๊ะโรงอาหารหน้าฟอเมก้าขาว 
ขาเหล็ก 1.2*1.2 นิ้ว หนา 1 มิล (ขาตาย) พ่นสีดำ/สีขาว
(เฉพาะโต๊ะไม่รวมเก้าอี้
 
โต๊ะ ขนาด 60*120*75 ซม. ราคา 1,400 บาท
 
โต๊ะ ขนาด 60*150*75 ซม. ราคา 1,600 บาท
 
โต๊ะ ขนาด 60*180*75 ซม. ราคา 1,800 บาท
 
โต๊ะ ขนาด 75*120*75 ซม. ราคา 1,600 บาท
 
โต๊ะ ขนาด 75*150*75 ซม. ราคา 1,800 บาท
 
โต๊ะ ขนาด 75*180*75 ซม. ราคา 2,000 บาท 
 
 
 
 
 
 โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนง / ไม้ยางพารา
(เฉพาะโต๊ะไม่รวมเก้าอี้)
 
โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนงหรือไม้ยาง ขนาด 60*120*75 ซม
ราคา 1,700 บาท
 
โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนงหรือไม้ยาง ขนาด 60*150*75 ซม
ราคา 1,900 บาท
 
โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนงหรือไม้ยาง ขนาด 60*180*75 ซม
ราคา 2,300 บาท
 
โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนงหรือไม้ยาง ขนาด 75*120*75 ซม
ราคา 2,000 บาท
 
โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนงหรือไม้ยาง ขนาด 75*150*75 ซม
ราคา 2,400 บาท
 
6.โต๊ะโรงอาหาร ไม้ระแนงหรือไม้ยาง ขนาด 75*180*75 ซม
ราคา 2,700 บาท
 
 
 
 
 
 
 
โต๊ะอาหารไม้ยางพารา หน้าเบิ้ลขอบ 40 mm.
โครงขาเหล็ก 1.5x3 นิ้ว พ่นดำ
 
 
ขนาด 60 x 120 x 75 cm. ราคา 2,800 บาท
 
ขนาด 60 x 150 x 75 cm. ราคา 3,100 บาท
 
ขนาด 60 x 180 x 75 cm. ราคา 3,500 บาท
 
 ขนาด 75 x 150 x 75 cm. ราคา 3,500 บาท 
 
 ขนาด 75 x 180 x 75 cm. ราคา 3,800 บาท 
 
  ขนาด 75 x 200 x 75 cm. ราคา 4,200 บาท  
 
ขนาด 75 x 220 x 75 cm. ราคา 4,800 บาท
 
ขนาด 75 x 240 x 75 cm. ราคา 5,200 บาท
 
 
 
 
 
 
 
 
โต๊ะอาหาร หน้าไม้ยางพาราทำขอบหนา 40 มิล
ขาเหล็ก 1.5 x 3 นิ้ว

ขนาด 60 x 150 x 75 cm. ราคา 3,000 บาท
ขนาด 60 x 180 x 75 cm. ราคา 3,200 บาท
ขนาด 75 x 150 x 75 cm. ราคา 3,400 บาท
 ขนาด 75 x 180 x 75 cm. ราคา 3,700 บาท 
ขนาด 75 x 200 x 75 cm. ราคา 4,000 บาท
   ขนาด 75 x 220 x 75 cm. ราคา 5,000 บาท   
ขนาด 75 x 240 x 75 cm. ราคา 5,300 บาท
 
 
 
  
 
โต๊ะอาหารไม้เต็ง 4 ขา
 
1. ขนาด 75*75*75 ซม. ราคา 2,100 บาท
2. ขนาด 80*80*75 ซม. ราคา 2,400 บาท
3. ขนาด 90*90*75 ซม. ราคา 2,800 บาท
 
ขาเหล็ก 1.2 นิ้ว หนา 1 มิล  พ่นสีขาว/ดำ ขาตาย 
 
 
 
 

โต๊ะอาหารไม้ยางหนา 20 มิล

ขาเหล็ก 1.2 นิ้ว หนา 1 มิล พ่นสี 

ขนาด 60*60*75 ซม. ราคา 1,500 บาท

ขนาด 75*75*75 ซม. ราคา 2,000 บาท

ขนาด 80*80*75 ซม.ราคา 2,500 บาท

 
 
 
 
 
  
 
ม้านั่งโรงอาหาร หน้าฟอเมก้าขาว
 
 ม้านั่ง ขนาด ก30 x ย120 x ส45 ซม. ราคา   750 บาท 
 
ม้านั่ง ขนาด ก30 x ย150 x ส45 ซม. ราคา   950 บาท 
 
 ม้านั่ง ขนาด ก30 x ย180 x ส45 ซม. ราคา 1,150 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
ม้านั่งไม้ระแนง ขาเหล็ก 1.2 นิ้ว หนา 1 มิล พ่นสีดำ ขาตาย
*กรณีขาเหล็ก 1.5 นิ้ว เพิ่มราคา 200 บาท /ตัว
 
ม้านั่ง ขนาด ก30 x ย120 x ส45 ซม. ราคา 1,400 บาท 
 
ม้านั่ง ขนาด ก30 x ย150 x ส45 ซม. ราคา 1,500 บาท 
 
ม้านั่ง ขนาด ก30 x ย180 x ส45 ซม. ราคา 1,700 บาท 
 
 
 
  
 
 
ม้านั่งไม้เต็ง ขาเหล็ก 1.2 นิ้ว หนา 1 มิล พ่นสีดำ ขาตาย
*กรณีขาเหล็ก 1.5 นิ้ว เพิ่มราคา 200 บาท /ตัว
 
 ม้านั่ง ขนาด ก30xย120xส45 ซม. ราคา 1,700 บาท ไม้เต็ง
 
ม้านั่ง ขนาด ก30xย150xส45 ซม. ราคา 2,000 บาท ไม้เต็ง
 
ม้านั่ง ขนาด ก30xย180xส45 ซม. ราคา 2,200 บาท ไม้เต็ง
 
 
 
 
 
 ม้านั้งโรงอาหาร หน้าไม้ยางพารา   ขาเหล็ก 1 x 3 นิ้ว พ่นสีดำ/ขาว
 
 
ขนาด 40 x 180 x 45 cm. ราคา 1,800. บาท
 

 

 
 
ม้านั่งยาว ไม้เต็ง เหล็ก 1.5x1.5 หนา 1.2 mm.
 
1. ขนาด 40x150cm. x ที่นั่ง 45 / พนักพิง 85cm  3,100  บาท
 
2. ขนาด 40x180cm. x ที่นั่ง 45 / พนักพิง 85cm. 3,200 บาท
 
 
 
 
 
 
เก้าอี้อาหาร หน้าไม้ยางพารา ขาเหล็ก พ่นสีดำ/ขาว
 
ราคา 490 บาท
 
 
 
 
 
เก้าอี้อาหาร หน้าไม้ยางพารา ขาเหล็ก พ่นสีดำ/ขาว
 
ราคา 950 บาท
 

 

 

เก้าอี้อาหาร หน้าไม้ยางพารา ขาเหล็ก พ่นสีดำ/ขาว
 
ขนาด 35 x 35 x 45 ซม. ราคา 430 บาท