โต๊ะประชุม


โต๊ะประชุมขาตัววีคว่ำ มีทรงสี่เหลี่ยม หน้าเมลามีนเลือกสีได้
(ไม่รวมเก้าอี้)
 
 
 โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด 100x200x75 cm. ราคา 5,500 บาท
 
 โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 120x240x75 cm. ราคา 6,500 บาท

 

โต๊ะประชุมทรงเรียว ขาเหล็กชุปโครเมี่ยมตัวที 
 
 
โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด  90x180x75 cm. ราคา 6,700 บาท
 
โต๊ะประชุม 8 ที่นั่ง ขนาด 100x220x75 cm. ราคา 7,300 บาท 
 

 

 

โต๊ะประชุมเมลามีน ทรงเหลี่ยมขาเหล็กกลมพ่นสี

โต๊ะ 6 ที่นั่ง ขนาด ก 90 x ย180 x ส75 cm. ราคา 5,700.-

โต๊ะ 6 ที่นั่ง ขนาด ก100 x ย220 x ส75 cm.ราคา 6,000.-

โต๊ะ 8 ที่นั่ง ขนาด ก120 x ย240 x ส75 cm. ราคา 6,200.-

โต๊ะประชุมเมลามีน แบบสี่เหลี่ยม 

***เลือกสีได้***

โต๊ะ  6 ที่นั่ง ขนาด  ก90 x ย180 x ส75 cm. ราคา 4,500.-

โต๊ะ  8 ที่นั่ง ขนาด ก120 x ย200 x ส75 cm. ราคา 5,300.-

โต๊ะ 10 ที่นั่ง ขนาด ก120 x ย240 x ส75 cm. ราคา 5,500.-

 

โต๊ะประชุมเมลามีน ทรงเรียวขาไม้ 

***เลือกสีได้***

โต๊ะ 6 ที่นั่ง ขนาด   ก90 x ย180 x ส75 cm. ราคา 5,600.-

โต๊ะ 6 ที่นั่ง ขนาด ก100 x ย220 x ส75 cm. ราคา 5,800.-

 

 

โต๊ะประชุม วงรี 

โต๊ะ 6 ที่นั่ง ขนาด ก100 x ย180 x ส75 cm. ราคา 5,000.-

โต๊ะ 8 ที่นั่ง ขนาด ก120 x ย200 x ส75 cm. ราคา 5,500.-

โต๊ะ 8 ที่นั่ง ขนาด ก120 x ย240 x ส75 cm. ราคา 6,000.-

 

โต๊ะประชุมเมลามีน ทรงกลมขาไม้ 

***เลือกสีได้***

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  90 x ส.75 ซม. ราคา 3,000.-
 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 x ส.75 ซม. ราคา 4,000.- 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  50 x ส.75 ซม. ราคา 5,000.-

 

โต๊ะประชุม ทรงเรียวขาเหล็กชุปโครเมี่ยมตัวที 

สำหรับ 10-12 ที่นั้ง  ขนาด  ก.120 x ย.300 x ส.75 ซม.      
(โต๊ะทรงเรียว  ขนาด  ก.120 x ย.150 x ส.75 ซม. 2 ตัว)
ราคา 12,500.- บาท
 
สำหรับ 12-14 ที่นั้ง  ขนาด  ก.120 x ย.350 x ส.75 ซม.      
(โต๊ะทรงเรียว  ขนาด  ก.120 x ย.175 x ส.75 ซม. 2 ตัว)
ราคา 13,000.- บาท
 
สำหรับ 14-16 ที่นั้ง ขนาด  ก.120 x ย.440 x ส.75 ซม.       
(โต๊ะทรงเรียว  ขนาด  ก120 x ย.220 x ส.75 ซม. 2 ตัว)
ราคา 13,500.- บาท 
 
สำหรับ 16-18 ที่นั้ง ขนาด  ก.120 x ย.480 x ส.75 ซม.       
(โต๊ะทรงเรียว  ขนาด ก.120 x ย.240 x ส.75 ซม.  2  ตัว)
ราคา 14,000.- บาท
 
สำหรับ 18-20 ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.560 x ส.75 ซม.        
(โต๊ะทรงเรียว  ขนาด ก.120 x ย.190 x ส.75 ซม. 3  ตัว)
ราคา 16,000.- บาท 
        
สำหรับ 20-22 ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.630 x ส.75 ซม.        
(โต๊ะทรงเรียว  ขนาด ก.120 x ย.210 x ส.75 ซม. 3  ตัว)
ราคา 18,000.- บาท 
 
สำหรับ 22-24 ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.720 x ส.75 ซม.        
(โต๊ะทรงเรียว  ขนาด ก.120 x ย.240 x ส.75 ซม. 3  ตัว)
ราคา 19,000.- บาท
    
สำหรับ 24-26 ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.780 x ส.75 ซม.        
(โต๊ะทรงเรียว  ขนาด ก.120 x ย.195 x ส.75 ซม. 4 ตัว)
ราคา 23,600.- บาท 
 
สำหรับ 26-28 ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.880 x ส.75 ซม.        
(โต๊ะทรงเรียว  ขนาด  ก.120 x ย.220 x ส.75 ซม. 4 ตัว)
ราคา 24,300.- บาท 
 
สำหรับ 28-30 ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.960 x ส.75 ซม.       
(โต๊ะทรงเรียว  ขนาด  ก.120 x ย.240 x ส.75 ซม. 4 ตัว)
 ราคา 24,600.- บาท 
  
สำหรับ 30-36 ที่นั้ง ขนาด ก.120 x ย.1,200 x ส.75 ซม.     
(โต๊ะทรงเรียว  ขนาด  ก.120 x ย.240 x ส.75 ซม. 5  ตัว)
ราคา 31,900.- บาท 
 
 
 
 
โต๊ะประชุมเมลามีน แบบต่อหัวท้ายครึ่งวงกลม ขาไม้
 
สำหรับ  6  ที่นั้ง ขนาด  ก.150 x ย.225 x ส.75 ซม.     
ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150 x 75 ซม. 2 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.120 x ส.75 ซม. 2 ตัว
ราคา  9,900.- บาท
สำหรับ 10 ที่นั้ง ขนาด  ก.150 x ย.320 x ส.75 ซม.     
ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150 x 75 ซม. 2 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.170 x ส.75 ซม. 2 ตัว
ราคา 12,200.- บาท
 
สำหรับ 13 ที่นั้ง ขนาด ก.150 x ย.360 x ส.75 ซม.     
ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150 x 75 ซม. 2 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.210 x ส.75 ซม. 2 ตัว
ราคา 13,500.- บาท
           
สำหรับ 16 ที่นั้ง ขนาด ก.150 x ย.480 x ส.75 ซม.     
ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150 x 75 ซม. 2 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.165 x ส.75 ซม. 4 ตัว
ราคา 15,500.- บาท

สำหรับ 18 ที่นั้ง ขนาด ก.150 x ย.510 x ส.75 ซม.    
ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150 x 75 ซม. 2 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.180 x ส.75 ซม. 4 ตัว
ราคา 17,500.- บาท

สำหรับ 20 ที่นั้ง ขนาด ก.150 x ย.600 x ส.75 ซม.     
ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150 x 75 ซม. 2 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.225 x ส.75 ซม. 4 ตัว
ราคา 19,200.- บาท 
               
สำหรับ 26 ที่นั้ง ขนาด ก.150 x ย.765 x ส.75 ซม.     
ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150 x 75 ซม. 2 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.205 x ส.75 ซม. 6 ตัว
ราคา 21,500.- บาท 
 
สำหรับ 29 ที่นั้ง ขนาด ก.150 x ย.840 x ส.75 ซม.    
ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150 x 75 ซม. 2 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.230 x ส.75 ซม. 6 ตัว
ราคา 23,500.- บาท
 
สำหรับ 33 ที่นั้ง ขนาด ก.150 x ย.950 x ส.75 ซม.     
ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150 x 75 ซม. 2 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.200 x ส.75 ซม. 8 ตัว
ราคา 25,200.- บาท 
 
สำหรับ 35 ที่นั้ง ขนาด ก.150 x ย.1.070 x ส.75 ซม.     
ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150 x 75 ซม. 2 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.230 x ส.75 ซม. 8 ตัว
ราคา 27,500.- บาท
 
 
 
 
 
โต๊ะประชุมรูปตัวยู  หน้าไม้เมลามีน
 
 
สำหรับ 11-12 ที่นั้ง ขนาด ก.180 x ย.360 x ส.75 ซม.
ประกอบด้วย โต๊ะส่วนหัว ขนาด ก.60 x ย.180 x ส.75 ซม. 1 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.150 x ส.75 ซม. 4 ตัว
ขาไม้ ราคา 13,000.- ขาเหล็ก ราคา
 
สำหรับ 13-14 ที่นั้ง ขนาด ก.240 x ย.480 x ส.75 ซม.
ประกอบด้วย โต๊ะส่วนหัว ขนาด ก.60 x ย.240 x ส.75 ซม. 1 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.210 x ส.75 ซม. 4 ตัว
ขาไม้  ราคา 13,900.- / ขาเหล็ก ราคา 
           
สำหรับ 16-17 ที่นั้ง ขนาด ก.240 x ย.540 x ส.75 ซม. 
ประกอบด้วย โต๊ะส่วนหัว ขนาด ก.60 x ย.240 x ส.75 ซม. 1 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.240 x ส.75 ซม. 4 ตัว
ขาไม้  ราคา 15,700.- / ขาเหล็ก ราคา 
 
สำหรับ 18-19 ที่นั้ง ขนาด ก.240 x ย.600 x ส.75 ซม. 
ประกอบด้วย โต๊ะส่วนหัว ขนาด ก.60 x ย.240 x ส.75 ซม. 1 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.180 x ส.75 ซม. 6 ตัว
ขาไม้ ราคา 17,800.- / ขาเหล็ก ราคา 
 
สำหรับ 21-22 ที่นั้ง ขนาด ก.300 x ย.675 x ส.75 ซม. 
ประกอบด้วย โต๊ะส่วนหัว ขนาด ก.60 x ย.150 x ส.75 ซม. 2 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.205 x ส.75 ซม. 6 ตัว
ขาไม้ ราคา 19,700.- / ขาเหล็ก ราคา 
                  
สำหรับ 23-24 ที่นั้ง ขนาด ก.300 x ย.735 x ส.75 ซม. 
ประกอบด้วย โต๊ะส่วนหัว ขนาด ก.60 x ย.150 x ส.75 ซม. 2 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.225 x ส.75 ซม. 6 ตัว
ขาไม้ ราคา 20,700.- / ขาเหล็ก ราคา 
           
สำหรับ 25-26 ที่นั้ง ขนาด ก.300 x ย.780 x ส.75 ซม. 
ประกอบด้วย โต๊ะส่วนหัว ขนาด ก.60 x ย.150 x ส.75 ซม. 2 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.240 x ส.75 ซม. 6 ตัว
ขาไม้ ราคา 23,800.- / ขาเหล็ก ราคา 
 
สำหรับ 28-29 ที่นั้ง ขนาด ก.400 x ย.840 x ส.75 ซม. 
ประกอบด้วย โต๊ะส่วนหัว ขนาด ก.60 x ย.200 x ส.75 ซม. 2 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.195 x ส.75 ซม. 8 ตัว
ขาไม้  ราคา 25,700.- / ขาเหล็ก ราคา 
           
สำหรับ 30-31 ที่นั้ง ขนาด ก.400 x ย.920 x ส.75 ซม. 
ประกอบด้วย โต๊ะส่วนหัว ขนาด ก.60 x ย.200 x ส.75 ซม. 2 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.215 x ส.75 ซม. 8 ตัว
ขาไม้ ราคา 26,000.- / ขาเหล็ก ราคา 
 
 
 
 
 
โต๊ะประชุมเมลามีนแบบต่อ ทรงรูปตัวโอ ขาไม้
 
 
สำหรับ 12 ที่นั้ง ขนาด ก.180 x ย.300 x ส.75 ซม.    
ประกอบด้วย
โต๊ะส่วนหัว,ท้าย ขนาด ก.60 x ย.180 x ส.75 ซม. 2 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.180 x ย.75 ซม. 2 ตัว
ราคา 11,500.- บาท 
 
สำหรับ 14 ที่นั้ง ขนาด ก.220 x ย.340 x ส.75 ซม.    
ประกอบด้วย 
โต๊ะส่วนหัว,ท้าย ขนาด ก.60 x ย.220 x ส.75 ซม. 2 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.180 x ส.75 ซม. 2 ตัว
ราคา 12,500.- บาท           
 
สำหรับ 16 ที่นั้ง ขนาด ก.240 x ย.360 x ส.75 ซม.  
ประกอบด้วย
โต๊ะส่วนหัว,ท้าย ขนาด ก.60 x ย.240 x ส.75 ซม. 2 ตัว 
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.240 x ส.75 ซม. 2 ตัว
ราคา 13,500.- บาท

สำหรับ 18 ที่นั้ง ขนาด ก.240 x ย.440 x ส.75 ซม.    
ประกอบด้วย
โต๊ะส่วนหัว,ท้าย ขนาด ก.60 x ย.240 x ส.75 ซม. 2 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.160 x ส.75 ซม. 4 ตัว
ราคา 15,000.- บาท
 
สำหรับ 22 ที่นั้ง ขนาด ก.220 x ย.560 x ส.75 ซม.    
ประกอบด้วย
โต๊ะส่วนหัว,ท้าย ขนาด ก.60 x ย.220 x ส.75 ซม. 2 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.220 x ส.75 ซม. 4 ตัว
ราคา 16,700.- บาท 
                  
สำหรับ 24 ที่นั้ง ขนาด ก.240 x ย.600 x ส.75 ซม.
ประกอบด้วย   
โต๊ะส่วนหัว,ท้าย ขนาด ก.60 x ย.240 x ส.75 ซม. 2 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.240 x ส.75 ซม. 4 ตัว
ราคา 19,500.- บาท           
 
สำหรับ 30 ที่นั้ง ขนาด ก.240 x ย.780 x ส.75 ซม.   
ประกอบด้วย
โต๊ะส่วนหัว,ท้าย ขนาด ก.60 x ย.240 x ส.75 ซม. 2 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.220 x ส.75 ซม. 6 ตัว
ราคา 24,700.- บาท

สำหรับ 36 ที่นั้ง ขนาด ก.390 x ย.780 x ส.75 ซม.      
ประกอบด้วย 
โต๊ะตัส่วนหัว,ท้าย ขนาด ก.60 x ย.195 x ส.75 ซม. 4 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 x ย.220 x ส.75 ซม. 6 ตัว
ราคา 29,500.- บาท 
           
สำหรับ 40 ที่นั้ง ขนาด ก.390 x ย.840 x ส.75 ซม.     
ประกอบด้วย
โต๊ะส่วนหัว,ท้าย ขนาด ก.60 x ย.195 x ส.75 ซม. 4 ตัว
โต๊ะโล่ง ขนาด ก.60 xย.240 x ส.75 ซม. 6 ตัว
ราคา 31,500.- บาท
 
 
 
 
 

โต๊ะประชุมหัวท้ายครึ่งวงกลม ขาเหล็กตัวL

หน้าโต๊ะไม้ปาร์ทิเกิ้ลเคลือบเมลามีนหนา 25 มม. ขา 19 มม.

 

โต๊ะประชุม 6 ที่นั่ง ขนาด 150x300x75 cm. 

ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

โต๊ะ ขนาด 60x150x75cm. จำนวน 2 ตัว

ราคา 11,000 บาท

 

โต๊ะประชุม 7-8 ที่นั่ง ขนาด 150x330x75 cm. 

ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

โต๊ะ ขนาด 60x180x75cm. จำนวน 2 ตัว

ราคา 11,500 บาท

 

โต๊ะประชุม 9-10 ที่นั่ง ขนาด 150x350x75 cm. 

ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

โต๊ะ ขนาด 60x200x75cm. จำนวน 2 ตัว 

ราคา 12,200 บาท

 

โต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง ขนาด 150x370x75 cm. 

ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

โต๊ะ ขนาด 60x220x75cm. จำนวน 2 ตัว

ราคา 13,000 บาท

 

โต๊ะประชุม 12 ที่นั่ง ขนาด 150x390x75 cm. 

ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

โต๊ะ ขนาด 60x240x75cm. จำนวน 2 ตัว

ราคา 13,500 บาท

 

โต๊ะประชุม 14 ที่นั่ง ขนาด 150x500x75 cm. 

ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

โต๊ะ ขนาด 60x175x75cm. จำนวน 4 ตัว

ราคา 15,500 บาท

 

โต๊ะประชุม 16-18 ที่นั่ง ขนาด 150x550x75 cm. 

ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

โต๊ะ ขนาด 60x200x75cm. จำนวน 4 ตัว

ราคา 17,500 บาท

โต๊ะประชุม 20 ที่นั่ง ขนาด 150x600x75 cm. 

ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

โต๊ะ ขนาด 60x225x75cm. จำนวน 4 ตัว 

ราคา 19,200 บาท

 

โต๊ะประชุม 22 ที่นั่ง ขนาด 150x630x75 cm.

ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150x75cm. จำนวน   2 ตัว 

โต๊ะ ขนาด 60x240x75cm. จำนวน 4 ตัว 

ราคา 19,900 บาท  

 

โต๊ะประชุม 26 ที่นั่ง ขนาด 150x765x75 cm. 

ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาด 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

โต๊ะ 60x205x75cm. จำนวน 6 ตัว

ราคา 21,500 บาท

 

โต๊ะประชุม 29 ที่นั่ง ขนาด 150x840x75 cm. 

ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาด 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

โต๊ะ 60x230x75cm. จำนวน 6 ตัว 

ราคา 23,500 บาท

 

โต๊ะประชุม33 ที่นั่ง ขนาด 150x950x75 cm. 

ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลม ขนาด 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

โต๊ะ 60x200x75cm. จำนวน 8 ตัว

ราคา 25,200 บาท 

 

โต๊ะประชุม35 ที่นั่ง ขนาด 150x1070x75 cm. 

ประกอบด้วย โต๊ะครึ่งวงกลมขนาด 150x75cm. จำนวน   2 ตัว

โต๊ะ 60x230x75cm. จำนวน 8 ตัว 

ราคา 27,500 บาท