เก้าอี้จัดเลี้ยง เก้าอี้ห้องประชุม

 

my_qrcode 

ติดต่อสอบถามได้ที่  เกวลิน (บี)

Email : kevalin54@gmail.com

Tel : 08-3429-1484

Fax : 02-044-8670

Line Id : 0834291484

 


เก้าอี้ห้องประชุม
เก้าอี้จัดเลี้ยง เก้าอี้สัมมนา

โครงขาเหล็กชุบโครมเมี่ยม หรือ พ่นสีอบอีพร๊อกซี่  

เบาะและพนักพิงบุฟองน้ำหุ้มหนังอย่างดี สามารถเลือกสีได้

เก้าอี้ห้องประชุม

เก้าอี้จัดเลี้ยง ขนาดมาตราฐานทั่วไป  
D.44 x D.50 x H.90 cm. สามารถเลือก สี ได้

ขนาด เหล็กหนา 1 mm.       ราคา   350   บาท
ขนาด เหล็กหนา 1.2 mm.    ราคา   380   บาท

 

เก้าอี้ห้องประชุม-2

 

เก้าอี้ห้องประชุม-3

เก้าอี้จัดเลี้ยง 

ขนาด w.44 x D.50 x H.90 cm.

102 มีเหล็กคาดเพิ่มที่ขาข้างซ้าย และขวา

เหล็กขนาด 6 หุน หนา    1 มิล  ราคา 380 บาท

เหล็กขนาด 6 หุน หนา 1.2 มิล  ราคา 420 บาท

 

เก้าอี้ห้องประชุม-4เก้าอี้ห้องประชุม-5

 

เก้าอี้ห้องประชุม-6

เก้าอี้จัดเลี้ยง หัวโค้งใหญ่ รูปตัวยู

103 มีเหล็กคาดเพิ่มที่ขาข้างซ้าย และขวา

เหล็กขนาด 6 หุน หนา 1.2 มิล  ราคา 550 บาท

เหล็กขนาด 7 หุน หนา 1.2 มิล  ราคา 650 บาท

 

เก้าอี้จัดเลี้ยง หัวโค้งใหญ่เก้าอี้จัดเลี้ยง หัวโค้งใหญ่-2

เก้าอี้จัดเลี้ยง หัวโค้งใหญ่-3

เก้าอี้จัดเลี้ยง พนักพิงหัวเหลี่ยมมน

104 มีเหล็กคาดเพิ่มที่ขาข้างซ้าย และขวา

เหล็กขนาด 6 หุน หนา 1.2 มิล  ราคา 550 บาท

เหล็กขนาด 7 หุน หนา 1.2 มิล  ราคา 650 บาท

 

เก้าอี้จัดเลี้ยงเก้าอี้จัดเลี้ยง-2

 

เก้าอี้จัดเลี้ยง-3

เก้าอี้จัดเลี้ยง พนักพิงทรงมงกุฎ

105 มีเหล็กคาดเพิ่มที่ขาข้างซ้าย และขวา

เหล็กขนาด 6 หุน หนา 1.2 มิล  ราคา 560 บาท

เหล็กขนาด 7 หุน หนา 1.2 มิล  ราคา 66บาท

 

 

 

เก้าอี้รุ่นรับปริณญา ขาเหล็กกลม มีขอเกี่ยว

106 มีเหล็กคาดเพิ่มที่ขาข้างซ้าย และขวา

เหล็กขนาด 7 หุน หนา 1.2 มิล  ราคา 800 บาท

 

 

เก้าอี้จัดเลี้ยง ทรงราชา

107 มีเหล็กคาดเพิ่มที่ขาข้างซ้าย และขวา

เหล็กขนาด 6 หุน หนา 1.2 มิล  ราคา 750 บาท

 

 

เก้าอี้จัดเลี้ยง ทรงราชา

108 มีเหล็กคาดเพิ่มที่ขาข้างซ้าย และขวา

เหล็กขนาด 7 หุน หนา 1.2 มิล  ราคา 850 บาท

 

 

เก้าอี้จัดเลี้ยง ทรงหัวโค้งเหลี่ยม

109 มีเหล็กคาดเพิ่มที่ขาข้างซ้าย และขวา

เหล็กขนาด 6 หุน หนา 1.2 มิล  ราคา 800 บาท

 

 

เก้าอี้จัดเลี้ยง ทรงหัวตัดเหลี่ยม หลังรูปกากบาท

110 มีเหล็กคาดเพิ่มที่ขาข้างซ้าย และขวา

เหล็กขนาด 6 หุน หนา 1.2 มิล  ราคา 750 บาท

เหล็กขนาด 7 หุน หนา 1.2 มิล  ราคา 850 บาท

 

 

 

เก้าอี้จัดเลี้ยง  พนักพิงเหลี่ยม หัวมน หลังรูปกากบาท
110 มีเหล็กคาดเพิ่มที่ขาข้างซ้าย และขวา
 
ขนาด เหล็ก 6 หุน หนา 1.2 mm.  ราคา 680.-บาท
ขนาด เหล็ก 7 หุน หนา 1.2 mm.  ราคา 780.-บาท