เก้าอี้อาหาร เก้าอี้ฟาสต์ฟู้ด

 

เก้าอี้ไม้วีเนีย เก้าอี้ไม้ดัด 

ขาเหล็กกลมชุบโครมเมี่ยม

ราคา 850 บาท

 

 

 

 

 

 

              เก้าอี้แฟนซี

   เบาะกลม/เบาะเหลี่ยม เบาะหนัง

      เหล็กกลม 6 หุนหนา 1 มิล

พ่นสีขาว หรือ สีดำ  ตัวละ 400 บาท

 

 

 

                  เก้าอี้แฟนซี

        เบาะเหลี่ยม ไม้เมลามีน

      เหล็กกลม 6 หุนหนา 1 มิล

พ่นสีขาว หรือ สีดำ  ตัวละ 450 บาท

 

 

 

 

         เก้าอี้ลอนดอน โครงขาเหล็ก

                  พ่นสีขาวหรือดำ

    ที่นั้งไม้ยางพารา ราคา ตัวละ 500 บาท 

ที่นั้งไม้เมลามีนลายไม้ ราคา ตัวละ 450 บาท

 ที่นั้งเบาะนวมหุ้มหนัง ราคา ตัวละ 400 บาท

 

 

 

เก้าอี้ลอนดอน โครงขาเหล็ก ชุบโครมเมี่ยม

     ที่นั้งไม้ยางพารา ราคา ตัวละ 650 บาท 

 ที่นั้งไม้เมลามีนลายไม้ ราคา ตัวละ 580 บาท

  ที่นั้งเบาะนวมหุ้มหนัง ราคา ตัวละ 550 บาท

 

 

 

              เก้าอี้อาหารออสก้า

                    เบาะหนัง

      ขาพ่นสี ราคาตัวละ 450 บาท

ขาชุบโครเมี่ยม ราคา ตัวละ 580 บาท 

 

 

 

เก้าอี้อาหาร โครงขาเหล็ก ชุบโครมเมี่ยม

               เหล็กหนา 1.2 มิล

       ที่นั้งไม้ยางพารา ราคา ตัวละ 650 บาท 

   ที่นั้งไม้เมลามีนลายไม้ ราคา ตัวละ 580 บาท

    ที่นั้งเบาะนวมหุ้มหนัง ราคา ตัวละ 550 บาท   

 

 

 

เก้าอี้ รุ่น VC 611 ขนาด w 49 x D 52 x 82 H cm.

                       ราคา 700 บาท

 

 

 

 

เก้าอี้ รุ่น VC 611 ขนาด w 49 x D 52 x 82 H cm.

                    ราคา 1,050 บาท

 

 

 

      เก้าอี้โพลี รุ่น VC 800 

ขนาด w 44 x D 47 x 80 H cm.

          ราคา 800 บาท

 

 

 

       เก้าอี้โพลี รุ่น VC 812 

ขนาด w 44 x D 47 x 80 H cm.

          ราคา 850 บาท

 

 

 

 

  เก้าอี้โพลี ดีทเว็ลฟ์  VC 816

ขนาด  w.45 X D.53 X H.83 CM.

     ขาพ่นสี ราคา 690 บาท

    ขาชุปเงา ราคา 900 บาท

 

 

เก้าอี้โพลี รุ่น VC 821  

ขนาด w 46 x D 49 x 83 H cm.

ราคา 800 บาท

 

 

เก้าอี้โพลี รุ่น VC 820  ที่นั้ง เบาะหนังเลือกสีได้

ขนาด w 46 x D 49 x 83 H cm.

 ราคา 980 บาท

 

 

เก้าอี้ DT-136
 
ขนาด w 48 x D 59 x 80 H cm.
เบาะหนัง ขาเหล็ก 4 หุน หนา 2 มิล ดัดขึ้นรูป ชุปโครเมียม
 
ราคา 1,300 บาท
 
 
 
 

             เก้าอี้ไม้ยาง ขาเหล็ก

พ่นสีดำ/ขาว เหล็กกลม 7หุน หนา 1 มิล

     ขนาดสูง 18 นิ้ว ราคา 350 บาท

     ขนาดสูง 24 นิ้ว ราคา 400 บาท

     ขนาดสูง 30 นิ้ว ราคา 450 บาท

 

 

เก้าอี้หัวโล้น เบาะนวม ขาเหล็กกลมสีดำ 

(สามารถเลือกสีเบาะได้)

ราคา 400 บาท

 

 

 

เก้าอี้ รุ่น VC 611 ขนาด w 49 x D 52 x 82 H cm.

                       ราคา 700 บาท

   

เก้าอี้โพลี รุ่น VC 812 

ขนาด w 44 x D 47 x 80 H cm.

 ราคา 750 บาท