เก้าอี้พลาสติก - ติดต่อเราเพื่อสอบถาม ราคา เก้าอี้พลาสติก

 

 

เก้าอี้พลาสติกเกรดเอ น้ำหนักประมาณ 1.8 กก  

มีสี น้ำเงิน แดง เขียว ขาว ชมพู ฟ้า

 

 

 

เก้าอี้พลาสติกเกรดเอ น้ำหนักประมาณ 2 กก.   

มีสี น้ำเงิน แดง เขียว ขาว ชมพู ฟ้า


 

เก้าอี้พลาสติกเกรดเอ น้ำหนักประมาณ 2.2 กก.    

มีสี น้ำเงิน แดง เขียว ขาว ชมพู ฟ้า

 


 

 

 

เก้าอี้พลาสติกเกรดเอ น้ำหนักประมาณ 2.5 กก.    

 

มีสี น้ำเงิน แดง เขียว ขาว ชมพู ฟ้า

 

 

 

 

 

เก้าอี้พลาสติกเกรดเอ น้ำหนักประมาณ 2.5 กก.    

มีสี น้ำเงิน แดง เขียว ขาว ชมพู ฟ้า

 

 

 

เก้าอี้พลาสติกมีท้าวแขน