เก้าอี้เลคเชอร์

 

เก้าอี้จัดเลี้ยง เลคเชอร์ ขาชุปโครเมี่ยม  

ขาเก้าอี้ทำจากเหล็กกล่อง ขนาด 3/4 นิ้วx3/4 นิ้ว

ที่นั่งทำด้วยฟองน้ำหนา 2 นิ้วหุ้ม PVC เหล็กหนา 1.2 มิล

ขนาดกว้าง44.3 xลึก55 xสูง 90 cm

ไม่มีเหล็กคาดขา = 650.-บาท
มีเหล็กคาดขา = 700.-บาท
 

 

เก้าอี้โพลี เลคเชอร์ ขาชุปโครเมี่ยม

ขาเก้าอี้ทำจากเหล็กกล่อง ขนาด 3/4 นิ้วx3/4 นิ้ว

ที่นั่งเป็นโพลี POLYPROPYLENE  เหล็กหนา 1.2 มิล

ขนาด กว้าง 50xลึก 51xสูง 80 cm

ไม่มีเหล็กคาดขา = 650.-บาท
มีเหล็กคาดขา = 700.-บาท

 

 

 

เก้าอี้เลคเชอร์ พนักพิงโค้งใหญ่รูปตัวยู 

 ขาเก้าอี้ทำจากเหล็กกล่อง ขนาด 3/4 นิ้วx3/4 นิ้ว

 ขนาด กว้าง 50xลึก 51xสูง 80 cm

 ขนาด เหล็กหนา 1.2 มิล มีเหล็กคาดขา 

 ราคา 730.-บาท

 

 

 

 

 เก้าอี้เลคเชอร์ พับไดัทั้งตัว

โครงเหล็กพ่นสีดำ เบาะหนัง

        ราคา 650.-บาท

 

 

 

 

          เก้าอี้เลคเชอร์ DT-832

 แบบพับได้ มีตระแกรง โครงชุปโครเมี่ยม

 ขนาด กว้าง 49 ก. x 67 ล. x 81 ส.  ซม.

 

 

 

เก้าอี้เลคเชอร์ ไม้อัดสัก เคลือบเงา

            ขนาด ก.59 x ล.51 x ส.78 ซม.

              ราคา 690 บาท 

 

 

เก้าอี้โพลีเลคเชอร์ VC-616 

ชุปโครเมี่ยม เหล็กหนา 1.2 มิล   

ขนาด กว้าง 58 ก. x 59 ล. x 82 ส.  ซม.

ราคา 1,000.-บาท

 

 

เก้าอี้โพลีเลคเชอร์  VC-653

ชุปโครเมี่ยม เหล็กหนา 1.2 มิล   

ขนาด กว้าง 57 ก. x 64 ล. x 83 ส.  ซม.

ราคา 1,080.-บาท

 

 

เก้าอี้โพลีเลคเชอร์  VC-652

ขาเหล็กกลมพ่นสี มีตะแกรงใส่ของด้านล่าง

ขนาด กว้าง 55 ก. x 59 ล. x 78 ส.  ซม.

 

 

 

เก้าอี้โพลีเลคเชอร์ VC-815

ขาเหล็กพ่นสี แผ่นเลคเชอร์แบบเปิดขึ้นด้านบน

ขนาด กว้าง 53 ก. x 69 ล. x 82 ส.  ซม.

  

เก้าอี้โพลีเลคเชอร์ VC-814

ขาเหล็กพ่นสี แผ่นเลคเชอร์แบบพับเก็บด้านข้าง

ขนาด กว้าง 55 ก. x 69 ล. x 82 ส.  ซม.

 

 

เก้าอี้โพลีเลคเชอร์  VC-802

ขาเหล็กชุบโครมเมี่ยม แผ่นเลคเชอร์แบบปิดด้านบน

ขนาด กว้าง 48 ก. x 67 ล. x 80 ส.  ซม.

 

 

เก้าอี้โพลีเลคเชอร์  VC-803

ขาเหล็กพ่นสี แผ่นเลคเชอร์แบบปิดด้านบน

มีตะแกรงใส่ของด้านล่าง

ขนาด กว้าง 48 ก. x 67 ล. x 80 ส.  ซม.

 

 

เก้าอี้โพลีเลคเชอร์ VC-823

ขาเหล็กพ่นสี แผ่นเลคเชอร์แบบปิดด้านบน

ขนาด กว้าง 47 ก. x 66 ล. x 82 ส.  ซม.

 

 

เก้าอี้โพลีเลคเชอร์ DT-061

ขาเหล็กพ่นสี แผ่นเลคเชอร์แบบปิดด้านบน

ขนาด กว้าง 60 ก. x 66 ล. x 80 ส.  ซม.

 

 

 

เก้าอี้แถวเลคเชอร์  VC-622

โครงเหล็กชุปโครเมี่ยม

เก้าอี้ 2 ที่นั้ง  ราคา

เก้าอี้ 3 ที่นั้ง  ราคา

เก้าอี้ 4 ที่นั้ง  ราคา

 

 

 

                                       เก้าอี้แถวเลคเชอร์  VC-811
                                                  โครงเหล็กพ่นสี
                                                 เก้าอี้ 2 ที่นั้ง  ราคา
                                                 เก้าอี้ 3 ที่นั้ง  ราคา
                                                 เก้่าอี้ 4 ที่นั้ง  ราคา

 

 

 

เก้าอี้แถวเลคเชอร์  VC-810

โครงเหล็กพ่นสีแผ่นเลคเชอร์เก็บข้าง

เก้าอี้ 2 ที่นั้ง  ราคา

เก้าอี้ 3 ที่นั้ง  ราคา

เก้่าอี้ 4 ที่นั้ง  ราคา

 

 

เก้าอี้แถวเลคเชอร์  VC-807

โครงเหล็กพ่นสี

เก้าอี้ 2 ที่นั้ง  ราคา

เก้าอี้ 3 ที่นั้ง  ราคา

เก้่าอี้ 4 ที่นั้ง  ราคา

 

 

เก้าอี้แถวเลคเชอร์  VC-912

โครงเหล็กพ่นสี

เก้าอี้ 2 ที่นั้ง  ราคา

เก้าอี้ 3 ที่นั้ง  ราคา

เก้่าอี้ 4 ที่นั้ง  ราคา

 

 

 

 

 

 

 

เก้าอี้เลคเชอร์ ไม้อัดสัก เคลือบเงา

            ขนาด ก.59 x ล.51 x ส.78 ซม.

              ราคา 690 บาท