พาร์ทิชั่น ฉากกั้นห้องสำหรับสำนักงาน

พาร์ทิชั่น,ฉากกั้นห้องสำนักงาน

ผลิตพาร์ทิชั่น,ฉากกั้นห้องสำนักงาน,สามารถออกแบบและปรับย้ายตำแหน่งให้เหมาะสม
กับออฟฟิศได้อย่างลงตัว,มีรูปแบบวัสดุและสีสันให้เลือกหลากหลาย และขนาดที่ต้องการ 
Product image Product image Product image

divide

Product image

 
ฉากกั้นห้อง แบบทึบทั้งแผ่น ผลิตจากผ้า/หนัง/เมลามีน
 

ความกว้าง  

ความกว้าง 

ความกว้าง 

ความกว้าง 

ความกว้าง 

ความกว้าง 

ความกว้าง 

ความสูง 120 ซม.    

   60 ซม.    

 75 ซม.  

 80 ซม.  

   90 ซม.    

 100 ซม.  

   120 ซม.    

ความสูง 150 ซม. 

   60 ซม./ 1,400.บาท    

 75 ซม./ 1,500.บาท 

  80 ซม./ 1,600.บาท   

  90 ซม./ 1,700.บาท   

 100 ซม./ 1,800.บาท   

  120 ซม./ 2,000.บาท    

ความสูง 180 ซม.

  60 ซม.   

75 ซม. 

 80 ซม.  

 90 ซม.  

   100 ซม.      

  120 ซม.     

ความสูง 200 ซม.

  60 ซม.   

  75 ซม.   

 80 ซม.  

90 ซม.

 100 ซม.  

      120 ซม.       

  
-ราคารวมเสาเริ่มและอุปกรณ์
-ราคาเสาจบพาร์ทิชั่นและอุปกรณ์ สำหรับความสูง 150 ซม. ชุดละ 600.- บาท
-ราคาฉากกันล้มอันละ 190 บาท จำนวนที่ใช้ขึ้นอยู่กับแบบที่จัดวาง

divide

image

ฉากกั้นห้อง แบบครึ่งทึบ/ครึ่งกระจกใส ผลิตจากผ้า/หนัง/เมลามีน

ความกว้าง  

ความกว้าง 

ความกว้าง 

ความกว้าง 

ความกว้าง 

ความกว้าง 

ความกว้าง 

ความสูง 120 ซม.    

   60 ซม.    

 75 ซม.  

 80 ซม.  

   90 ซม.    

 100 ซม.  

120 ซม.

 

ความสูง 150 ซม. 

   60 ซม./ 1,600.บาท    

 75 ซม./ 1,700.บาท 

  80 ซม./ 1,800.บาท   

  90 ซม./ 1,900.บาท   

 100 ซม./ 2,000.บาท  

120 ซม./ 2,200.บาท 

 

ความสูง 180 ซม.

  60 ซม.   

75 ซม. 

 80 ซม.  

 90 ซม.  

    100 ซม.      

 120 ซม.   

ความสูง 200 ซม.

  60 ซม.   

  75 ซม.   

 80 ซม.  

90 ซม.

 100 ซม.  

120 ซม. 


-ราคารวมเสาเริ่มและอุปกรณ์
-ราคาเสาจบพาร์ทิชั่นและอุปกรณ์ สำหรับความสูง 150 ซม. ชุดละ 600.- บาท
-ราคาฉากกันล้มอันละ 190 บาท จำนวนที่ใช้ขึ้นอยู่กับแบบที่จัดวาง
 
divide
 
image
 
ฉากกั้นห้อง แบบครึ่งทึบ/ครึ่งกระจกขัดลาย ผลิตจากผ้า/หนัง/เมลามีน
 

ความกว้าง  

ความกว้าง 

ความกว้าง 

ความกว้าง 

ความกว้าง 

ความกว้าง 

ความกว้าง

ความสูง 120 ซม.    

   60 ซม.    

 75 ซม.  

 80 ซม.  

   90 ซม.    

 100 ซม.  

120 ซม.

 

ความสูง 150 ซม. 

  60 ซม./ 1,800.บาท    

75 ซม./ 1,900.บาท 

  80 ซม./ 2,000.บาท   

  90 ซม./ 2,100.บาท   

 100 ซม./ 2,200.บาท  

120 ซม./ 2,400.บาท 

 

ความสูง 180 ซม.

  60 ซม.   

75 ซม. 

 80 ซม.  

 90 ซม.  

    100 ซม.      

 120 ซม.   

ความสูง 200 ซม.

  60 ซม.   

  75 ซม.   

 80 ซม.  

90 ซม.

 100 ซม.  

120 ซม. 

 
-ราคารวมเสาเริ่มและอุปกรณ์
-ราคาเสาจบพาร์ทิชั่นและอุปกรณ์ สำหรับความสูง 150 ซม. ชุดละ 600.- บาท
-ราคาฉากกันล้มอันละ 190 บาท จำนวนที่ใช้ขึ้นอยู่กับแบบที่จัดวาง
 
divide
 
image
 
มินิพาร์ทิชั่น ฉากกั้นบนโต๊ะทำงาน
 
 
มีแบบทึบทั้งแผ่น / กระจกใสทั้งแผ่น / กระจกขัดลาย
ขนาด กว้าง 60 x สูง 40 ซม.
ขนาด กว้าง 80 x สูง 40 ซม.
ขนาด กว้าง 100 x สูง 40 ซม.
ขนาด กว้าง 120 x สูง 40 ซม.
 
divide
 
ตัวอย่างสีผ้า 
image
divide
 
รูปตัวอย่าง
 
sample image sample image sample image