ผ้าคลุมโต๊ะ,เก้าอี้

Email : kevalin54@gmail.com

Tel : 08-3429-1484

Fax : 02-044-8670

Line Id : 0834291484 

ผ้าคลุมเก้าอี้จัดเลี้ยง แบบคลุมทั้งตัว

 ผ้าคลุมเก้าอี้เหล็ก ทรงเอ แบบจีบมุม

มีแบบ จีบคู่หน้า,จีบคู่หลัง หรือจีบทั้งสี่มุม

ราคาขึ้นอยู่กับชนิดผ้า และจำนวนที่สั่งผลิต

 

ผ้าคลุมเก้าอี้เหล็ก ทรงเอ แบบสวมขาตึง 4 ขา
 
ราคาขึ้นอยู่กับชนิดผ้า และจำนวนที่สั่งผลิต
 

 

ผ้าคลุมเก้าอี้เหล็ก ทรงหัวโค้งใหญ่ แบบจีบมุม

มีแบบ จีบคู่หน้า,จีบคู่หลัง หรือจีบทั้งสี่มุม

ราคาขึ้นอยู่กับชนิดผ้า และจำนวนที่สั่งผลิต

 

  

ผ้าคลุมเก้าอี้เหล็ก ทรงหัวโค้งใหญ่ ทรงราชา
แบบสวมขาตึง 4 ขา

ราคาขึ้นอยู่กับชนิดผ้า และจำนวนที่สั่งผลิต
 

 

ผ้าคลุมเก้าอี้พลาสติกแบบ ต่างๆ

 
ผ้าคลุมเก้าอี้พลาสติก พนักพิงใหญ่  แบบจีบมุม

ราคาขึ้นอยู่กับชนิดผ้า และจำนวนที่สั่งผลิต
 

 

ผ้าคลุมโต๊ะ แบบปิด 3 ด้าน

ราคาขึ้นอยู่กับชนิดผ้า และจำนวนที่สั่งผลิต

 

ผ้าคลุมโต๊ะ แบบปิด 4 ด้าน

ราคาขึ้นอยู่กับชนิดผ้า และจำนวนที่สั่งผลิต

 

ผ้าคลุมโต๊ะ แบบจีบรอบ

ราคาขึ้นอยู่กับชนิดผ้า และจำนวนที่สั่งผลิต

 

ผ้าคลุมโต๊ะ แบบตึงสวมขา 4 มุม

ราคาขึ้นอยู่กับชนิดผ้า และจำนวนที่สั่งผลิต

 

 

ผ้าคลุมโต๊ะกลม แบบจีบธรรมชาติ

ราคาขึ้นอยู่กับชนิดผ้า และจำนวนที่สั่งผลิต

 

 

ผ้าคลุมโต๊ะกลม แบบจีบธรรมชาติ มีผ้าท๊อป

ราคาขึ้นอยู่กับชนิดผ้า และจำนวนที่สั่งผลิต

 

 

 

ผ้าคลุมโต๊ะกลม แบบจีบรอบ

ราคาขึ้นอยู่กับชนิดผ้า และจำนวนที่สั่งผลิต

 

 

 

ผ้าคลุมโต๊ะกลม แบบจีบรอบ มีโบว์

ราคาขึ้นอยู่กับชนิดผ้า และจำนวนที่สั่งผลิต

 

 

 

โบว์ สำเร็จรูป

แบบผ้าต่วน,ผ้ายึดมัน,ผ้าแก้ว

 

ตัวอย่างสีผ้า

ผ้ามองค์ตากูร์

 

ผ้ามันยึด

  

ผ้าต่วน

 

ผ้ายึด
(ผ้าชนิดนี้เป็นผ้ายึด ราคาถูกสุดสำหรับทำโต๊ะ,เก้าอี้)

ผ้าสเปนเดก,ผ้าฮานาโก๊,ผ้าโซ่ล่อน