เก้าอี้แถว

เก้าอี้แถว เก้าอี้พักคอย

 

เก้าอี้โพลีแถว

ขาพ่นดำ

เก้าอี้ 2 ที่นั้ง ขาพ่นดำ ราคา 1,300.-บาท

เก้าอี้ 3 ที่นั้ง ขาพ่นดำ ราคา 1,700.-บาท

เก้าอี้ 4 ที่นั้ง ขาพ่นดำ ราคา 2,000.-บาท

ขาชุบโครมเมี่ยม

เก้าอี้ ที่นั้ง ขาชุบโครเมี่ยม ราคา 1,400.-บาท

เก้าอี้ 3 ที่นั้ง ขาชุบโครเมี่ยม ราคา 1,800.-บาท

เก้าอี้ 4 ที่นั้ง ขาชุบโครเมี่ยม ราคา 2,100.-บาท

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

เก้าอี้แถวรุ่น VC-620

โครงขาชุบโครมเมี่ยม

 

เก้าอี้ 2 ที่นั้ง ราคา 2,150.-บาท

เก้าอี้ 3 ที่นั้ง ราคา 2,700.-บาท

เก้าอี้ 4 ที่นั้ง ราคา 3,200.-บาท

 

________________________________________________________________________________________________________

 

 

เก้าอี้แถวรุ่น - VC-619

โครงขาชุบโครมเมี่ยม มีท้าวแขน

 

เก้าอี้ 2 ที่นั้ง เบาะหนัง .-/ เบาะผ้า .-บาท

เก้าอี้ 3 ที่นั้ง เบาะหนัง .-/ เบาะผ้า .-บาท

เก้าอี้ 4 ที่นั้ง เบาะหนัง .-/ เบาะผ้า .-บาท

 

 

________________________________________________________________________________________________________

 

  

เก้าอี้แถวรุ่น  VC-809

โครงขาพ่นสีเทา

 

เก้าอี้ 2 ที่นั้ง ราคา 2,000.-บาท

เก้าอี้ 3 ที่นั้ง ราคา 2,500.-บาท

เก้าอี้ 4 ที่นั้ง ราคา 3,100.-บาท

  

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

  

เก้าอี้แถวรุ่นVC-637

โครงขาพ่นสีเทา

 

เก้าอี้ 2 ที่นั้ง เบาะหนัง 2,180.-/ เบาะผ้า 2,280.-บาท

เก้าอี้ 3 ที่นั้ง เบาะหนัง 2,830.-/ เบาะผ้า 2,950.-บาท

เก้าอี้ 4 ที่นั้ง เบาะหนัง 3,600.-/ เบาะผ้า 3,750.-บาท

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

เก้าอี้แถวรุ่น  VC-805

โครงขาพ่นสีเทา

 

เก้าอี้ 2 ที่นั้ง ราคา 1,980.-บาท

เก้าอี้ 3 ที่นั้ง ราคา 2,490.-บาท

เก้าอี้ 4 ที่นั้ง ราคา 2,980.-บาท

 

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

เก้าอี้แถวรุ่น  VC-825

โครงขาเหล็กชุบโครมเมี่ยม

 

เก้าอี้ 2 ที่นั้ง ราคา 2,060.-บาท

เก้าอี้ 3 ที่นั้ง ราคา 2,600.-บาท

เก้าอี้ 4 ที่นั้ง ราคา 3,180.-บาท

  

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

เก้าอี้แถวรุ่น  VC-909

โครงขาเหล็กรูปตัววี

 

เก้าอี้ 2 ที่นั้ง เบาะหนัง/ผ้า             

เก้าอี้ 3 ที่นั้ง เบาะหนัง/ผ้า               

เก้าอี้ 4 ที่นั้ง เบาะหนัง/ผ้า               

    

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

เก้าอี้แถวรุ่น  VC-911

โครงขาเหล็กรูปตัววี มีที่วางแขน

 

เก้าอี้ 2 ที่นั้ง เบาะหนัง/ผ้า             

เก้าอี้ 3 ที่นั้ง เบาะหนัง/ผ้า               

เก้าอี้ 4 ที่นั้ง เบาะหนัง/ผ้า   

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

เก้าอี้แถวรุ่น  VC-861

โครงขาเหล็กชุบโครมเมี่ยม รูปตัววี 

 

เก้าอี้ 2 ที่นั้ง            

เก้าอี้ 3 ที่นั้ง               

เก้าอี้ 4 ที่นั้ง  

 

 

________________________________________________________________________________________________________

 

เก้าอี้แถวรุ่น  VC-862

โครงขาเหล็กชุบโครมเมี่ยม รูปตัววี มีท้าวแขน

 

เก้าอี้ 2 ที่นั้ง            

เก้าอี้ 3 ที่นั้ง               

เก้าอี้ 4 ที่นั้ง 

 

________________________________________________________________________________________________________

 

เก้าอี้แถวรุ่น  VC-862

โครงขาเหล็กชุบโครมเมี่ยม รูปตัววี มีท้าวแขน 

 

เก้าอี้ 2 ที่นั้ง            

เก้าอี้ 3 ที่นั้ง               

เก้าอี้ 4 ที่นั้ง

  

 

________________________________________________________________________________________________________

 

 

เก้าอี้แถวรุ่น  DT-101

โครงขาเหล็กพ่นสีดำ มีเบาะหนัง / เบาะผ้า 

 

เก้าอี้ 2 ที่นั้ง            

เก้าอี้ 3 ที่นั้ง               

เก้าอี้ 4 ที่นั้ง

 

 

________________________________________________________________________________________________________